Dry armpit program

Services Information

เหงื่อทำให้คุณเครียดหรือไม่?
- คุณรู้สึกรำคาญหรืออายกับเหงื่อใต้วงแขนหรือไม่?
- คุณเบื่อกับคราบเหลืองใต้วงแขน หรือคราบน้ำยากำจัดเหงื่อบนเสื้อผ้าของคุณหรือไม่?
- คุณหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ เนื่องจากคุณกังวลว่าคุณจะเหงื่อออกมากหรือไม่?
- คุณกำลังมองหาการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมชาติที่ปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษหรือไม่?
- คุณเบื่อหน่ายที่ต้องกังวลเกี่ยวกับเหงื่อใต้วงแขนหรือไม่?

ลดเหงื่อใต้วงแขน และกลิ่นตัว เพิ่มความมั่นใจ การมีเหงื่อบริเวณใต้วงแขน  อาจทำให้คุณ สูญเสียความมั่นใจ และส่งผลต่อบุคลิกภาพได้ ปัจจุบัน สามารถรักษาได้