MY CELL

Services Information

Program

My Cell 

เป็นการใช้สเตมเซลล์ จากเลือดตัวเอง

ร่วมกับ วิตมามินผิว. ฉีด. บริเวณใบหน้า. เพื่อช่วยฟื้นฟูเซลล์ ผิวที่อาจมีความเสื่อมตามอายุ และมลภาวะ. ให้กลับมาทำงานได้เหมือน เซลลเด็ก ผิวหน้าจึงกลับมา สดใส เต่งตึง เหมือนผิวเด็ก

ข้อดีคือ. เป็นเซล์ของตัวเอง จึงมีความปลอดภัยสูง 

แนะนำให้ทำเดือนละครั้ง

และสามารถทำร่วมกับการทำเลเซอร์เพื่อให้ผลที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟื้นฟูปิวบริเวณอื่นของร่างกาย เช่น ลำคอ ให้เต่งตึง

หนังศรีษะ เพื่อรักษาผมบาง

ช่องคลอด ทำร่วมกับThermiva เพื้อให้เซลล์เต่งตึง